• Anaheim
 • Arizona
 • Boston
 • Buffalo
 • Calgary
 • Carolina
 • Chicago
 • Colorado
 • Columbus
 • Dallas
 • Detroit
 • Edmonton
 • Florida
 • Las Vegas
 • Los Angeles
 • Minnesota
 • Montreal
 • Nashville
 • New Jersey
 • NY Islanders
 • NY Rangers
 • Ottawa
 • Philadelphia
 • Pittsburgh
 • San Jose
 • St. Louis
 • Tampa Bay
 • Toronto
 • Vancouver
 • Washington
 • Winnipeg Jets
Registrácia
Zapamätať prihlásenie

Nemáte ešte účet?

Registrácia

Máte už svoj účet?

Prihlásenie
Menu

Podmienky používania webu www.nhl.sk

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto podmienky používana (ďalej len "PP") upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom webovej stránky www.nhl.sk, spoločnosťou eHM, s.r.o. so sídlom Rudník 232, 044 23 Jasov (ďalej len "Prevádzkovateľ") a používateľmi webovej stránky (ďalej len "Používateľ"). 
1.2 Týmito PP sa upravujú práva a povinnosti Používateľov a Prevádzkovateľa, vrátane poskytovania informácií a obsahu webovej stránky. 
1.3 Používaním webovej stránky Používateľ súhlasí s týmito PP a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto PP meniť alebo dopĺňať. Nové PP budú zverejnené na webovej stránke a vstúpia do platnosti okamihom zverejnenia.

2. Obsah webovej stránky 

2.1 Webová stránka www.nhl.sk ponúka Používateľom informácie a obsah súvisiaci s hokejom a NHL. 
2.2 Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby všetky informácie a obsah uvedené na webovej stránke boli pravidelne aktualizované 
2.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obsah webovej stránky, vrátane textov, obrázkov, videí a iných prvkov.

3. Ochrana osobných údajov 

3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje Používateľov, ktoré sú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky. 
3.2 Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. 
3.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom Používateľov, ktoré boli zverejnené v rámci verejnej časti webovej stránky.
Detailné informácie o Ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://www.nhl.sk/ochrana-osobnych-udajov-gdpr/

4. Zodpovednosť

4.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Používateľom v súvislosti s používaním webovej stránky.
4.2 Používateľ súhlasí, že bude používať webovú stránku v súlade s uvedenými obchodnými podmienkami a platnými zákonmi. Používateľ sa zaväzuje nepoužívať webovú stránku na účely, ktoré sú nezákonné, neetické alebo porušujú práva Prevádzkovateľa alebo iných Používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do prevádzky webovej stránky alebo snažiť sa získať neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, súvisiacim s prevádzkou webovej stránky. Používateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky pravidlá a postupy, ktoré súvisia s používaním webovej stránky.

Posledná aktualizácia 21.2.2023